Üyelikler

Home / Üyelikler

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)


Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD)


Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)


Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği (ESGE)

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD)